Hiển thị 1–15 của 368 kết quả

 • Quạt thông gió vuông SRV 60-4S

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông SRV 60-4S

  Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 720 Tốc độ (r/min) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :8500 Độ ồn : 72 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông SRV 50-4S

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông SRV 50-4S

  Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 420 Tốc độ (r/min) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :5700 Độ ồn : 66 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông SRV 40-4S

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông SRV 40-4S

  Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 175 Tốc độ (r/min) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2880 Độ ồn : 62 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông SRV 35-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông SRV 35-4

  Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 130 Tốc độ (r/min) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2280 Độ ồn : 58 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông SRV 30-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông SRV 30-4

  Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 130 Tốc độ (r/min) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1080 Độ ồn : 56 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông SRV 25-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông SRV 25-4

  Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 130 Tốc độ (r/min) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 840 Độ ồn : 52 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục Composite DHF 850

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục Composite DHF 850

  Dòng điện (V) : 380 Công suất (kW) : 0,37 Tốc độ (r/min) : 760 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 19,000 Kích thước : 850x850x590 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục Composite DHF 1060

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục Composite DHF 1060

  Dòng điện (V) : 380 Công suất (kW) : 0,55 Tốc độ (r/min) : 560 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 27,000 Kích thước : 1060x1060x590 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục Composite DHF 1260

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục Composite DHF 1260

  Dòng điện (V) : 380 Công suất (kW) : 0,75 Tốc độ (r/min) : 560 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 38,000 Kích thước : 1260x1260x590 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục Composite DHF 1460 GT

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục Composite DHF 1460 GT

  Dòng điện (V) : 380 Công suất (kW) : 0,75 Tốc độ (r/min) : 470 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 50,000 Kích thước : 1460x1460x590 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục Composite DHF 1460

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục Composite DHF 1460

  Dòng điện (V) : 380 Công suất (kW) : 0,75 Tốc độ (r/min) : 470 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 45,000 Kích thước : 1460x1460x590 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 50LX

  Liên hệ

  Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 50LX

  Điện áp (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) :420 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5700 Cột áp (Pa) : <72 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 40LX

  Liên hệ

  Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 40LX

  Điện áp (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 175 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2280 Cột áp (Pa) : <68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 35LX

  Liên hệ

  Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 35LX

  Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 130 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2280 Cột áp (Pa) : <64 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 30LX

  Liên hệ

  Quạt hút vuông lá xách Superlite Max SRV 30LX

  Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 130 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1080 Cột áp (Pa) : <61 Bảo hành : 12 tháng