Hiển thị 1–15 của 410 kết quả

 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT20-66H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT20-66H

  Model : DPT20-66H Sải Cánh (mm) 280 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 315/270 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1200/1000 Tốc độ (rpm) : 1310/1185 Cột áp  ( Pa): 410/390
 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT20-56H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT20-56H

  Model : DPT20-56H Sải Cánh (mm) 280 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 210/160 Lưu Lượng Gió (m3/h) :920/800 Tốc độ (rpm) : 1090/945 Cột áp  ( Pa): 365/335
 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT20-55H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT20-55H

  Model : DPT20-55H Sải Cánh (mm) 280 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 150/110 Lưu Lượng Gió (m3/h) :770/630 Tốc độ (rpm) : 890/735 Cột áp  ( Pa): 330/290
 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT15-45H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT15-45H

  Model : DPT15-45H Sải Cánh (mm) 230 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 107/103 Lưu Lượng Gió (m3/h) :550/415 Tốc độ (rpm) : 1360/1170 Cột áp  ( Pa): 255/225
 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT10-34H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT10-34H

  Model : DPT15-34H Sải Cánh (mm) 200 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 66/56 Lưu Lượng Gió (m3/h) :370/295 Tốc độ (rpm) : 1320/1100 Cột áp  ( Pa): 220/195
 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT10-24H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT10-24H

  Model : DPT10-24H Sải Cánh (mm) 200 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 33/30 Lưu Lượng Gió (m3/h) :210/160 Tốc độ (rpm) : 1305/1100 Cột áp  ( Pa): 160/130
 • Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT07-13H

  Liên hệ

  Quạt âm trần siêu mỏng nedfon DPT07-13H

  Model : DPTO7-13H Sải Cánh (mm) 180 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 25 Lưu Lượng Gió (m3/h) :110 Tốc độ (rpm) : 1260 Cột áp  : 155
 • Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc DGT 15-45H

  Liên hệ

  Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc DGT 15-45H

  Model : DGT15-45H Sải Cánh (mm) 230 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 60/51 Lưu Lượng Gió (m3/h) :350/285 Tốc độ (rpm) : 1360/1150 Cột áp  : 270/255
 • Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc DGT 15-34H

  Liên hệ

  Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc DGT 15-34H

  Model : DGT15-34H Sải Cánh (mm) 200 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 60/51 Lưu Lượng Gió (m3/h) :250/210 Tốc độ (rpm) : 1360/1190 Cột áp  : 235/225
 • Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc DGT 10-24H

  Liên hệ

  Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc DGT 10-24H

  Model : DGT10-24H Sải Cánh (mm) 200 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 30/40 Lưu Lượng Gió (m3/h) :150/120 Tốc độ (rpm) : 1300/1060 Cột áp  : 190/180
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-35

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-35

  Model : FA-35 Sải Cánh (mm) 350 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 65 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1470 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-30

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-30

  Model : FA-30 Sải Cánh (mm) 300 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 42 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1110 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-25

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-25

  Model : FA-25 Sải Cánh (mm) 250 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 34 Lưu Lượng Gió (m3/h) :720 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-20

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-20

  Model : FA-20 Sải Cánh (mm) 200 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 28 Lưu Lượng Gió (m3/h) :450 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 70

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 70

  Model : DFG 70 Sải Cánh (mm) 700 Dòng điện (V) :380 Công suất (W) 3000 Tốc độ (rpm) :1.420 Lưu Lượng Gió (m3/h) 24.500 Bảo hành : 12 tháng