Hiển thị 1–15 của 95 kết quả

 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-35

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-35

  Model : FA-35 Sải Cánh (mm) 350 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 65 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1470 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-30

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-30

  Model : FA-30 Sải Cánh (mm) 300 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 42 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1110 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-25

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-25

  Model : FA-25 Sải Cánh (mm) 250 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 34 Lưu Lượng Gió (m3/h) :720 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Nedfon FA-20

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Nedfon FA-20

  Model : FA-20 Sải Cánh (mm) 200 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 28 Lưu Lượng Gió (m3/h) :450 Tốc độ (rpm) : 1350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp Composite CPS 1460

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp Composite CPS 1460

  Model : CPS 1460 Sải Cánh (mm) 1.250 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 1,1 Tốc độ (rpm) :550 Lưu Lượng Gió (m3/h) :45.000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp Composite CPS 1260

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp Composite CPS 1260

  Model : CPS 1260 Sải Cánh (mm) 1.060 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 0,75 Tốc độ (rpm) :550 Lưu Lượng Gió (m3/h) :75 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp Composite CPS 1060

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp Composite CPS 1060

  Model : CPS 1060 Sải Cánh (mm) 900 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 0,55 Tốc độ (rpm) :550 Lưu Lượng Gió (m3/h) :68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp Composite CPS 850

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp Composite CPS 850

  Model : CPS 850 Sải Cánh (mm) 650 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 0,37 Tốc độ (rpm) :550 Lưu Lượng Gió (m3/h) :65 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1380

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1380

  Model : HSW 1380 Sải Cánh (mm) 12,50 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 1,10 Tốc độ (rpm) :439 Lưu Lượng Gió (m3/h) :65 Độ ồn  (Db):56 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1220

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1220

  Model : HSW 1220 Sải Cánh (mm) 1100 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 1,10 Tốc độ (rpm) :460 Lưu Lượng Gió (m3/h) :63 Độ ồn  (Db):73 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1100

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1100

  Model : HSW 1100 Sải Cánh (mm) 1000 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,75 Tốc độ (rpm) :610 Lưu Lượng Gió (m3/h) :58 Độ ồn  (Db):70 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1000

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1000

  Model : HSW 1000 Sải Cánh (mm) 900 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,75 Tốc độ (rpm) :610 Lưu Lượng Gió (m3/h) :55 Độ ồn  (Db):70 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 900

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 900

  Model : HSW 900 Sải Cánh (mm) 710 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,55 Tốc độ (rpm) :660 Lưu Lượng Gió (m3/h) :50 Độ ồn  (Db): 65 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW600

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 600

  Model : HSW 600 Sải Cánh (mm) 500 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,37 Lưu Lượng Gió (m3/h) :6000 Áp suất  (pa) : 55 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini HSV50

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini HSV 50

  Model : HSV 50 Sải Cánh (mm) 450 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 200 Lưu Lượng Gió (m3/h) :5.700 Tốc độ (rpm) : 1400 Bảo hành : 12 tháng