Hiển thị 1–15 của 22 kết quả

 • Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 60

  Liên hệ

  Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 60

  Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 660 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 8500 Cột áp (Pa) :130 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 50

  Sải Cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 450 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5800 Cột áp (Pa) : 118 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 40

  Liên hệ

  Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 40

  Sải Cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 300 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4500 Cột áp (Pa) : 108 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 35

  Liên hệ

  Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 35

  Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 215 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2800 Cột áp (Pa) : 90 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 30

  Liên hệ

  Quạt thông gió tản nhiệt SLHCV 30

  Sải Cánh (mm) : 300 Dòng điện (V) : 220/380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 215 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2200 Cột áp (Pa) : 68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-40FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-40FA

  Model : HK-40FA Sải Cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 80 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2670 Cột áp (Pa) : 61 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-35FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-35FA

  Model : HK-35FA Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 60 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1110 Cột áp (Pa) : 59 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-30FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-30FA

  Model : HK-30FA Sải Cánh (mm) : 300 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 40 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :820 Cột áp (Pa) : 57 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-25FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-25FA

  Model : HK-25FA Sải Cánh (mm) : 250 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :570 Cột áp (Pa) : 55 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-2

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-2

  Model : HK-60B-3 Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 500 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9060 Cột áp (Pa) : 78 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-3

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-3

  Model : HK-60B-3 Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 500 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9060 Cột áp (Pa) : 78 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió công suất lớn Haiki HK-40G

  Liên hệ

  Quạt thông gió công suất lớn Haiki HK-40G

  Kích thước cánh (mm) :400 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) :200 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :5070 Cột áp (Pa) : 165 Kích thước khung :460x460x320 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió công suất lớn Haiki HKS-30G

  Liên hệ

  Quạt thông gió công suất lớn Haiki HKS-30G

  Kích thước cánh (mm) :300 Điện áp (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) :130 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2090 Cột áp (Pa) : 59 Kích thước khung :350x350x270 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió công suất lớn Haiki HKS-35G

  Liên hệ

  Quạt thông gió công suất lớn Haiki HKS-35G

  Kích thước cánh (mm) :350 Điện áp (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) :160 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :3190 Cột áp (Pa) : 85 Kích thước khung :410x410x270 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió công suất lớn Haiki HKS-40G

  Liên hệ

  Quạt thông gió công suất lớn Haiki HKS-40G

  Kích thước cánh (mm) :40 Điện áp (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 200 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :5070 Cột áp (Pa) : 165 Kích thước khung :470x470x270 Bảo hành : 12 tháng