Hiển thị 1–15 của 87 kết quả

 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 2.5G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 2.5G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 180W Lưu lượng: 790 ~ 1460 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 45 ~ 24 Pa Kích thước khung : 310 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 250W Lưu lượng: 1000 ~ 2000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 70 ~ 42 Pa Kích thước khung : 360 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3.5G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3.5G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 370W Lưu lượng: 2000 ~ 3000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 100 ~ 57 Pa Kích thước khung : 410 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 4G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 4G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 550W Lưu lượng: 2675 ~ 5000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 150 ~ 98 Pa Kích thước khung : 460 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 5G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 5G-4

  Điện áp : 220V-380v Công suất : 750W Lưu lượng: 3800 ~ 8000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 236 ~ 106 Pa Kích thước khung : 560 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 6G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 6G-4

  Điện áp : 380V-220v Công suất : 2200W Lưu lượng : 8291 ~ 15640 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 322 ~ 208 Pa Kích thước khung : 670 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2G-2

  Kích thước khung: 230 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50 Hz Công suất: 0,18 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 600 ~ 940 Cột áp (Pa) : 80 ~ 60 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2.5G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2.5G-2

  Kích thước khung: 235 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50 Hz Công suất: 0,25 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 1200 ~ 1270 Cột áp (Pa) : 168 ~ 126 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3G-2

  Kích thước khung: 360 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50 Hz Công suất: 0,37 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 2025 ~ 3552 Cột áp (Pa) : 208 ~ 144 Bảo hành : 24 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3.5G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3.5G-2

  Kích thước khung: 415 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50/60 Hz Công suất: 0,55 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 3700 ~5029 Cột áp (Pa) : 271 ~ 415 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 4G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 4G-2

  Kích thước khung: 460 mm Dòng điện: 220 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 0,9 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 5000 ~6000 Cột áp (Pa) : 352 ~ 131 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 5G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 5G-2

  Kích thước khung: 560 mm Dòng điện: 380 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 2,2 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 7100 ~9550 Cột áp (Pa) : 347 ~ 158 Bảo hành : 24 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 6G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 6G-2

  Kích thước khung: 670 mm Dòng điện: 380 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 3 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 12131 ~16000 Cột áp (Pa) : 570 ~ 294 Bảo hành : 24 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 70

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 70

  Model : DFG 70 Sải Cánh (mm) 700 Dòng điện (V) :380 Công suất (W) 3000 Tốc độ (rpm) :1.420 Lưu Lượng Gió (m3/h) 24.500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 60

  Model : DFG 60 Sải Cánh (mm) 600 Dòng điện (V) :380 Công suất (W) :2,200 Tốc độ (rpm) :1.420 Lưu Lượng Gió (m3/h) 20.000 Bảo hành : 12 tháng