Hiển thị 1–15 của 80 kết quả

 • Quạt thông gió có chân DFG 70

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 70

  Model : DFG 70 Sải Cánh (mm) 700 Dòng điện (V) :380 Công suất (W) 3000 Tốc độ (rpm) :1.420 Lưu Lượng Gió (m3/h) 24.500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 60

  Model : DFG 60 Sải Cánh (mm) 600 Dòng điện (V) :380 Công suất (W) :2,200 Tốc độ (rpm) :1.420 Lưu Lượng Gió (m3/h) 20.000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 50

  Model : DFG50 Sải Cánh (mm) 500 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) :750 Tốc độ (rpm) :1.400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :9.300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 40

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 40

  Model : DFG 40 Sải Cánh (mm) 400 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 550 Tốc độ (rpm) :1.400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :5.300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 35

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 35

  Model : DFG 35 Sải Cánh (mm) 350 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 370 Tốc độ (rpm) :1.420 Lưu Lượng Gió (m3/h) :3.700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió có chân DFG 30

  Liên hệ

  Quạt thông gió có chân DFG 30

  Model : DFG 30 Sải Cánh (mm) 300 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 250 Tốc độ (rpm) :1.450 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2.600 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 25B

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 25B

  Model : HK-25B Sải Cánh (mm) : 250 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 80 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1030 Cột áp (Pa) : 32 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 30B

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 30B

  Model : HK-30B Sải Cánh (mm) : 300 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 100 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1510 Cột áp (Pa) : 45 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 35B

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 35B

  Model : HK-35B Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 140 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2670 Cột áp (Pa) : 56 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 40B

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 40B

  Model : HK-40B Sải Cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 170 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3170 Cột áp (Pa) : 70 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 50B-2

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 50B-2

  Model : HK-50B-2 Sải Cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 200 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6290 Cột áp (Pa) : 75 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 50B-3

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 50B-3

  Model : HK-50B-3 Sải Cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 200 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6290 Cột áp (Pa) : 75 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-2

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-2

  Model : HK-60B-3 Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 500 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9060 Cột áp (Pa) : 78 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-3

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn Haiki HK- 60B-3

  Model : HK-60B-3 Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 500 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9060 Cột áp (Pa) : 78 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn có chân Deton JGFS6-6

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn có chân Deton JGFS6-6

  Điện áp : 380v Công suất : 960 v/p Lưu lượng gió : 13000 m³/h Cột áp : 176 Pa Kích thước khung : 695 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng