Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Quạt thông gió vuông Dasin KVF 1025

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Dasin KVF 1025

  Công Suất : (32 W) Lưu Lượng Gió : (960:M3/giờ) Tốc Độ Gió : (102 M/min) Kích thước SP : 337x337x130mm Thùng đựng : (400x400x140 mm) Trọng lượng : (1,9 Kg) Trọng lượng thùng : (2.3 Kg) Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc
 • Quạt thông gió vuông Dasin KVF 1230

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Dasin KVF 1230

  Công Suất : (36 W) Lưu Lượng Gió : (1620:M3/giờ) Tốc Độ Gió : (372 M/min) vòng quay của quạt : (1300 v/p) KT Sản phẩm : 390x390x130mm) Thùng đựng : (400x400x140 mm) Trọng lượng : (3,7 Kg) Trọng lượng thùng : (4,1 Kg) Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc
 • Quạt thông gió vuông Dasin KVF 1845

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Dasin KVF 1845

  Công Suất : (135 W) Lưu Lượng Gió : (4680:M3/giờ) Tốc Độ Gió : (149 M/min) vòng quay của quạt : (910 v/p) KT Sản phẩm : 562x562x230mm) Thùng đựng : (570x570x235 mm) Trọng lượng : (9 Kg) Trọng lượng thùng : (11,3 Kg) Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc
 • Quạt thông gió vuông Dasin KVF 2460

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Dasin KVF 2460

  Công Suất : (270 W) Lưu Lượng Gió : (9960:M3/giờ) Tốc Độ Gió : (570 M/min) vòng quay của quạt : (930 v/p) KT Sản phẩm : 715x715x240mm) Thùng đựng : (725x725x255 mm) Trọng lượng : (14,8 N.W(Kg) Trọng lượng thùng : (17,5W(Kg) Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc
 • Quạt thông gió vuông Dasin KVF 3076

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Dasin KVF 3076

  Công Suất : (450 W) Lưu Lượng Gió : (24300:M3/giờ) Tốc Độ Gió : (612 M/min) vòng quay của quạt : (880 v/p) KT Sản phẩm : 870x240x870mm) Thùng đựng : (875x875x255 mm) Trọng lượng : (20.7 N.W(Kg) Trọng lượng thùng : (25W(Kg) Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc