Hiển thị tất cả 15 kết quả

 • Quạt ly tâm siêu cao áp 1 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 1 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 1 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 2500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 2Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 2Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 2Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 3000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 3 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 3 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 3 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 1100 (m3/h) Cột áp : 3500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 5 Hp - 3.75kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 5 Hp – 3.75kw

  Điện áp : 380v Công suất : 5 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 1500 (m3/h) Cột áp : 4000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 7.5 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 7.5 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 7,5 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 2100 (m3/h) Cột áp : 4500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 10 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 10 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 10 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 2800 (m3/h) Cột áp : 5000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 15 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 15 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 15 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 3500 (m3/h) Cột áp : 5500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 20 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 20 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 20 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 4500 (m3/h) Cột áp : 6000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 25 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 25 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 25 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 5000 (m3/h) Cột áp : 6500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 30 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 30 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 30 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 5500 (m3/h) Cột áp : 7000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 50 Hp - 37kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 50 Hp – 37kw

  Điện áp : 380v Công suất : 50 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 8000 (m3/h) Cột áp : 17000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 75 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 75 Hp

  Điện áp : 380v Công suất : 75 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 10000 (m3/h) Cột áp : 20000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp 100 Hp - 75kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp 100 Hp – 75kw

  Điện áp : 380v Công suất : 100 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 15000 (m3/h) Cột áp : 22000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp Soffnet 9-19-4.5A-4KW

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp Soffnet 9-19-4.5A-4KW

  Điện áp : 380v Công suất : 4 kw Vòng quay cánh : 2900 (v/p) Lưu lượng gió : 1174 ~ 2062 (m3/h) Cột áp : 4603 ~ 4447 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm siêu cao áp Soffnet 9-19-4.5A-5.5KW

  Liên hệ

  Quạt ly tâm siêu cao áp Soffnet 9-19-4.5A-5.5KW

  Điện áp : 380v Công suất : 5,5 kw Vòng quay cánh : 2900 (v/p) Lưu lượng gió : 2280 ~ 2504 (m3/h) Cột áp : 4297 ~ 4112 (Pa) Bảo hành : 12 tháng