Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 2.5G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 2.5G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 180W Lưu lượng: 790 ~ 1460 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 45 ~ 24 Pa Kích thước khung : 310 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 250W Lưu lượng: 1000 ~ 2000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 70 ~ 42 Pa Kích thước khung : 360 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3.5G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 3.5G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 370W Lưu lượng: 2000 ~ 3000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 100 ~ 57 Pa Kích thước khung : 410 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 4G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 4G-4

  Điện áp : 220V Công suất : 550W Lưu lượng: 2675 ~ 5000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 150 ~ 98 Pa Kích thước khung : 460 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 5G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 5G-4

  Điện áp : 220V-380v Công suất : 750W Lưu lượng: 3800 ~ 8000 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 236 ~ 106 Pa Kích thước khung : 560 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 6G-4

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trung Áp FG 6G-4

  Điện áp : 380V-220v Công suất : 2200W Lưu lượng : 8291 ~ 15640 m³/h Vòng tua : 1400V/phút Cột áp : 322 ~ 208 Pa Kích thước khung : 670 mm Bảo hành : 1 năm