Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1380

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1380

  Model : HSW 1380 Sải Cánh (mm) 12,50 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 1,10 Tốc độ (rpm) :439 Lưu Lượng Gió (m3/h) :65 Độ ồn  (Db):56 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1220

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1220

  Model : HSW 1220 Sải Cánh (mm) 1100 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 1,10 Tốc độ (rpm) :460 Lưu Lượng Gió (m3/h) :63 Độ ồn  (Db):73 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1100

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1100

  Model : HSW 1100 Sải Cánh (mm) 1000 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,75 Tốc độ (rpm) :610 Lưu Lượng Gió (m3/h) :58 Độ ồn  (Db):70 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 1000

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 1000

  Model : HSW 1000 Sải Cánh (mm) 900 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,75 Tốc độ (rpm) :610 Lưu Lượng Gió (m3/h) :55 Độ ồn  (Db):70 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW 900

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 900

  Model : HSW 900 Sải Cánh (mm) 710 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,55 Tốc độ (rpm) :660 Lưu Lượng Gió (m3/h) :50 Độ ồn  (Db): 65 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt công nghiệp vuông HSW600

  Liên hệ

  Quạt công nghiệp vuông HSW 600

  Model : HSW 600 Sải Cánh (mm) 500 Dòng điện (V) : 220/380 Công suất (W) : 0,37 Lưu Lượng Gió (m3/h) :6000 Áp suất  (pa) : 55 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini HSV50

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini HSV 50

  Model : HSV 50 Sải Cánh (mm) 450 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 200 Lưu Lượng Gió (m3/h) :5.700 Tốc độ (rpm) : 1400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini HSV40

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini HSV 40

  Sải Cánh (mm) :350 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 130 Lưu Lượng Gió (m3/h) :2.880 Tốc độ (rpm) : 1400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini HSV30

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini HSV 30

  Model : HSV 30 Sải Cánh (mm) : 250 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 45 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1170 Tốc độ (rpm) : 1400 Bảo hành : 12 tháng