Hiển thị 1–15 của 18 kết quả

 • Quạt thông gió vuông Haiki LF 500

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki LF 500

  Kích thước cánh (mm) : 400 Điện áp (V) : 220~380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 250 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 10000 Cột áp (Pa) : 53 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV - 20CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV – 20CL

  Kích thước cánh (mm) :200 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 32 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :540 Cột áp (Pa) : 45 Kích thước khung :260x260x130 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV - 30CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV – 30CL

  Kích thước cánh (mm) :300 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 42 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :1170 Cột áp (Pa) : 42 Kích thước khung :360x360x150 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV - 25CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV – 25CL

  Kích thước cánh (mm) :250 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 36 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 750 Cột áp (Pa) : 30 Kích thước khung :300x300x150 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV - 35CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV – 35CL

  Kích thước cánh (mm) :350 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 55 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1740 Cột áp (Pa) : 55 Kích thước khung :420x420x180 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV- 50CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40CL

  Kích thước cánh (mm) :400 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 110 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3080 Cột áp (Pa) : 68 Kích thước khung :490x490x250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV- 50CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV- 50CL

  Kích thước cánh (mm) :500 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 160 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5090 Cột áp (Pa) : 72 Kích thước khung :580x580x260 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông có chớp Haiki HKV-30C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông có chớp Haiki HKV-30C

  Kích thước cánh (mm) : 300 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 42 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1100 Cột áp (Pa) : 55 Kích thước khung : 380x380x200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông có chớp Haiki HKV-35C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông có chớp Haiki HKV-35C

  Kích thước cánh (mm) : 350 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 55 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2120 Cột áp (Pa) : 57 Kích thước khung : 470x470x210 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông có chớp Haiki HKV-40C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông có chớp Haiki HKV-40C

  Kích thước cánh (mm) : 400 Điện áp (V) : 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 110 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2990 Cột áp (Pa) : 59 Kích thước khung : 490x490x300mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki LF 600

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki LF 600

  Kích thước cánh (mm) : 500 Điện áp (V) : 380 – 220 Tần số (Hz) : 50 Công suất (W) : 250 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Kíc thước khung : 600x600x300mm Cột áp (Pa) : 55 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki LF 700

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki LF 700

  Kích thước cánh (mm) : 600 Điện áp (V) : 220~380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 250 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 19000 Cột áp (Pa) : 58 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki LF 750

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki LF 750

  Kích thước cánh (mm) : 650 Điện áp (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 370 Vòng tua (vòng/phút) : 665 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Kíc thước khung : 750x750x300mm Cột áp (Pa) : 58 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki LF 800

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki LF 800

  Kích thước cánh (mm) : 700 Điện áp (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 370 Vòng tua (vòng/phút) : 470 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 22000 Kíc thước khung : 800x800x300mm Cột áp (Pa) : 60 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki LF 900

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki LF 900

  Kích thước cánh (mm) : 770 Điện áp (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 370 Vòng tua (vòng/phút) : 470 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 28000 Kíc thước khung : 900x900x400mm Cột áp (Pa) : 62 Bảo hành : 12 tháng