Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-35

  Liên hệ

  Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-35

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 750(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 350(mm) Lưu lượng gió : 4920(m3/h) Cột áp : 598(Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-30

  Liên hệ

  Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-30

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 520(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 300(mm) Lưu lượng gió : 3900(m3/h) Cột áp : 400(Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-40

  Liên hệ

  Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-40

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 1100(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 5760(m3/h) Cột áp : 700(Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-45

  Liên hệ

  Quạt hút gió xách tay Shoohan SHT-45

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 1500(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 450(mm) Lưu lượng gió : 7500(m3/h) Cột áp : 972(Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió di động Shoohan ET-5G

  Liên hệ

  Quạt hút gió di động Shoohan ET-5G

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 1500(w) Vòng quay cánh : 2900(v/p) Kích thước cánh : 500(mm) Lưu lượng gió : 12000(m3/h) Cột áp : 420(Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió di động Shoohan ET-6G

  Liên hệ

  Quạt hút gió di động Shoohan ET-6G

  Điện áp : 380v/50(Hz) Công suất : 1500(w) Vòng quay cánh : 1450(v/p) Kích thước cánh : 600(mm) Lưu lượng gió : 14500(m3/h) Cột áp : 200(Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút gió di động Shoohan ET-8G

  Liên hệ

  Quạt hút gió di động Shoohan ET-8G

  Điện áp : 380v/50(Hz) Công suất : 2.2(kw) Vòng quay cánh : 1450(v/p) Kích thước cánh : 600(mm) Lưu lượng gió : 18570(m3/h) Cột áp : 230(Pa) Bảo hành : 12 tháng