Hiển thị tất cả 15 kết quả

 • Quạt ly tâm thổi lò Deton ZYJD 100

  Liên hệ

  Quạt ly tâm thổi lò Deton ZYJD 100

  Điện áp : 220v Công suất : 100W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 132 (m3/h) Cột áp : 330 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm thổi lò Deton ZYJD 150

  Liên hệ

  Quạt ly tâm thổi lò Deton ZYJD 150

  Điện áp : 220v Công suất : 150W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 192 (m3/h) Cột áp : 490 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini Shoohan FLJ 130

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini Shoohan FLJ 130

  Điện áp : 220v Công suất : 126W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 600 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini Shoohan FLJ 140

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini Shoohan FLJ 140

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 700 (m3/h) Cột áp : 700 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini Shoohan FLJ 150

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini Shoohan FLJ 150

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini 85W

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini 85W

  Điện áp : 220v Công suất : 85W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 300 (m3/h) Cột áp : 320 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini 240W

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini 240W

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini 120W

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini 120W

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt sò công nghiệp 1100W

  Liên hệ

  Quạt sò công nghiệp 1100W

  Điện áp : 220v Công suất : 1100W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 1380 (m3/h) Cột áp : 2100 (Pa) Trọng lượng : 15,5 kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini 350W

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini 350W

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt sò công nghiệp 1500W

  Liên hệ

  Quạt sò công nghiệp 1500W

  Điện áp : 220v Công suất : 1500W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 1380 (m3/h) Cột áp : 2500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt sò công nghiệp 250W

  Liên hệ

  Quạt sò công nghiệp 250W

  Điện áp : 220v Công suất : 250W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 570 (m3/h) Cột áp : 1350 (Pa) Trọng lượng : 6,5 kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt sò công nghiệp 750W

  Liên hệ

  Quạt sò công nghiệp 750W

  Điện áp : 220v Công suất : 750W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 1260 (m3/h) Cột áp : 1900 (Pa) Trọng lượng : 12 kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt sò công nghiệp 550W

  Liên hệ

  Quạt sò công nghiệp 550W

  Điện áp : 220v Công suất : 550W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 900 (m3/h) Cột áp : 1700 (Pa) Trọng lượng : 9,5 kg Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt sò công nghiệp 370W

  Liên hệ

  Quạt sò công nghiệp 370W

  Điện áp : 220v Công suất : 370W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 780 (m3/h) Cột áp : 1400 (Pa) Trọng lượng : 8,5 kg Bảo hành : 12 tháng