Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 30 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 30 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 30 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 30000 (m3/h) Cột áp : 4500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 25 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 25 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 25 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 25000 (m3/h) Cột áp : 4000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 20 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 20 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 20 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 20000 (m3/h) Cột áp : 3500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 15 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 15 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 15 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 15000 (m3/h) Cột áp : 3000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 10 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 10 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 10 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 12000 (m3/h) Cột áp : 2500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 7.5 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 7.5 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 7,5 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 9000 (m3/h) Cột áp : 2000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 5 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 5 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 5 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 6500 (m3/h) Cột áp : 1500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 3 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 3 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 3 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 5000 (m3/h) Cột áp : 1200 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 2 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 2 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 2 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 3200 (m3/h) Cột áp : 1000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 1 Hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp trung áp 1 Hp

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 1 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 1600 (m3/h) Cột áp : 700 (Pa) Bảo hành : 12 tháng