Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-0.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-0.5

  Model : QLT-6P-0,5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 0,5 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1400 Cột áp (Pa) : 200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-1

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-1

  Model : QLT-6P-1 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1600 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-2

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-2

  Model : QLT-6P-2 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3200 Cột áp (Pa) : 500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-3

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-3

  Model : QLT-6P-3 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-5

  Model : QLT-6P-5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6500 Cột áp (Pa) : 900 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-7.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-7.5

  Model : QLT-6P-7.5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9000 Cột áp (Pa) : 1200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-10

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-10

  Model : QLT-6P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 1400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-15

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-15

  Model : QLT-6P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 1800 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-20

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-20

  Model : QLT-6P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 2200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-25

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-25

  Model : QLT-6P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 2600 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-30

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P-30

  Model : QLT-6P-30 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng