Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 1Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 1Hp

  Model : QLTG-4P-01 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1600 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 2Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 2Hp

  Model : QLTG-4P-02 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3200 Cột áp (Pa) : 1200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 3Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 3Hp

  Model : QLTG-4P-03 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 1200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 5Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 5Hp

  Model : QLTG-4P-05 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6500 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 7.5Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 7.5Hp

  Model : QLTG-4P-7,5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9000 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 10Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 10Hp

  Model : QLTG-4P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 15Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 15Hp

  Model : QLTG-4P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 20Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 20Hp

  Model : QLTG-4P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 18000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 25Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 25Hp

  Model : QLTG-4P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 30Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 30Hp

  Model : QLTG-4P-30 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 40Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 40Hp

  Model : QLTG-4P-40 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 40 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 38000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 50Hp

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Gián Tiếp 50Hp

  Model : QLTG-4P-50 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 50 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 45000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng