Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt ly tâm phòng nổ 1hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 1hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1600 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 2hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 2hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3200 Cột áp (Pa) : 800 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 3hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 3hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 1200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 5.5hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 5.5hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5,5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6500 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 7.5hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 7.5hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9000 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 10hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 10hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 15hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 15hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 20hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 20hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm phòng nổ 25hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm phòng nổ 25hp

  Motor : Teco Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 4000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 30HP

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 30HP

  Model : QLT-30Hp Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 40HP

  Liên hệ

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 40HP

  Model : QLT-40Hp Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 40 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 40000 Cột áp (Pa) : 5000 Bảo hành : 12 tháng