Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P0.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P0.5

  Model : QLT-2P0.5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1/2 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 800 Cột áp (Pa) : 1000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P01

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P01

  Model : QLT-2P01 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1200 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P02

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P02

  Model : QLT-2P02 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2400 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P03

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P03

  Model : QLT-2P03 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3600 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P05

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P05

  Model : QLT-2P-05 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-7.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-7.5

  Model : QLT-2P-7.5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 8000 Cột áp (Pa) : 3300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-10

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-10

  Model : QLT-2P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 10000 Cột áp (Pa) : 3700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-15

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-15

  Model : QLT-2P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 4000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-20

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-20

  Model : QLT-2P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 18000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-25

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-25

  Model : QLT-2P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 21000 Cột áp (Pa) : 4800 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-30

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-30

  Model : QLT-2P-30 Kích thước khung (mm) : 375 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 5100 Bảo hành : 12 tháng