Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 1hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 1hp

  Điện áp : 380v Công suất : 1 Hp – 750w Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 1200 (m3/h) Cột áp : 1500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 2hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 2hp

  Điện áp : 380v Công suất : 2 Hp – 1,5kw Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 2400 (m3/h) Cột áp : 2000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 3hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 3hp

  Điện áp : 380v Công suất : 3 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 3600 (m3/h) Cột áp : 2500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 5hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 5hp

  Điện áp : 380v Công suất : 5 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 6000 (m3/h) Cột áp : 3000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 7.5hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 7.5hp

  Điện áp : 380v Công suất : 7,5 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 8000 (m3/h) Cột áp : 3300 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 10hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 10hp

  Điện áp : 380v Công suất : 10 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 10000 (m3/h) Cột áp : 3700 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 15hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 15hp

  Điện áp : 380v Công suất : 15 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 15000 (m3/h) Cột áp : 4000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 20hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 20hp

  Điện áp : 380v Công suất : 20 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 18000 (m3/h) Cột áp : 4500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 25hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 25hp

  Điện áp : 380v Công suất : 25 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 21000 (m3/h) Cột áp : 4800 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 30hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 30hp

  Điện áp : 380v Công suất : 30 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 25000 (m3/h) Cột áp : 5100 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 40hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 40hp

  Điện áp : 380v Công suất : 40 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 28000 (m3/h) Cột áp : 5500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 50hp

  Liên hệ

  Quạt ly tâm gián tiếp cao áp 50hp

  Điện áp : 380v Công suất : 50 Hp Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 30000 (m3/h) Cột áp : 6000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng