Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-300quạt hút hướng trục cao áp QTA-300

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-300

  Model : QTA-300 Kích thước khung (mm) : 300 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 1/2 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4000 Cột áp (Pa) : 250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-400Quạt hút hướng trục cao áp QTA-400

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-400

  Model : QTA-400 Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 2 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 7000 Cột áp (Pa) : 270 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-500

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-500

  Model : QTA-500 Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 3 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-600

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-600

  Model : QTA-600 Kích thước khung (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 5 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-700

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-700

  Model : QTA-700 Kích thước khung (mm) : 700 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 10 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-800

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-800

  Model : QTA-800 Kích thước khung (mm) : 800 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 15 hp Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 40000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTB-800

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTB-800

  Model : QTB-800 Kích thước khung (mm) : 800 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 15 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 45000 Cột áp (Pa) : 600 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTB-900

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTB-900

  Model : QTB-900 Kích thước khung (mm) : 900 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 20 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 55000 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-900

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-900

  Model : QTA-900 Kích thước khung (mm) : 900 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 20 hp Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 50000 Cột áp (Pa) : 500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-1000

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-1000

  Model : QTA-1000 Kích thước khung (mm) : 1000 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 30 hp Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 70000 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-1100

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-1100

  Model : QTA-1100 Kích thước khung (mm) : 1100 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 25hp Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 76000 Cột áp (Pa) : 650 Bảo hành : 12 tháng