Hiển thị 1–15 của 18 kết quả

 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2G-2

  Kích thước khung: 230 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50 Hz Công suất: 0,18 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 600 ~ 940 Cột áp (Pa) : 80 ~ 60 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2.5G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 2.5G-2

  Kích thước khung: 235 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50 Hz Công suất: 0,25 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 1200 ~ 1270 Cột áp (Pa) : 168 ~ 126 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3G-2

  Kích thước khung: 360 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50 Hz Công suất: 0,37 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 2025 ~ 3552 Cột áp (Pa) : 208 ~ 144 Bảo hành : 24 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3.5G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 3.5G-2

  Kích thước khung: 415 mm Dòng điện: 220 V Tần số : 50/60 Hz Công suất: 0,55 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 3700 ~5029 Cột áp (Pa) : 271 ~ 415 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 4G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 4G-2

  Kích thước khung: 460 mm Dòng điện: 220 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 0,9 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 5000 ~6000 Cột áp (Pa) : 352 ~ 131 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 5G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 5G-2

  Kích thước khung: 560 mm Dòng điện: 380 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 2,2 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 7100 ~9550 Cột áp (Pa) : 347 ~ 158 Bảo hành : 24 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 6G-2

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp Soffnet FG 6G-2

  Kích thước khung: 670 mm Dòng điện: 380 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 3 Kw Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió: 12131 ~16000 Cột áp (Pa) : 570 ~ 294 Bảo hành : 24 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-300quạt hút hướng trục cao áp QTA-300

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-300

  Model : QTA-300 Kích thước khung (mm) : 300 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 1/2 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4000 Cột áp (Pa) : 250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-400Quạt hút hướng trục cao áp QTA-400

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-400

  Model : QTA-400 Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 2 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 7000 Cột áp (Pa) : 270 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-500

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-500

  Model : QTA-500 Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 3 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-600

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-600

  Model : QTA-600 Kích thước khung (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 5 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-700

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-700

  Model : QTA-700 Kích thước khung (mm) : 700 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 10 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTA-800

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTA-800

  Model : QTA-800 Kích thước khung (mm) : 800 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 15 hp Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 40000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTB-800

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTB-800

  Model : QTB-800 Kích thước khung (mm) : 800 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 15 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 45000 Cột áp (Pa) : 600 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục cao áp QTB-900

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục cao áp QTB-900

  Model : QTB-900 Kích thước khung (mm) : 900 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 20 hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 55000 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng