Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Ống thông gió mềm phi 200

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 200

  Kích thước : 200 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 250

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 250

  Kích thước : 250 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 300

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 300

  Kích thước : 300 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 400

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 400

  Kích thước : 400 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 450

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 450

  Kích thước : 450 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 500

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 500

  Kích thước : 500 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 600

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 600

  Kích thước : 600 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 350

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 350

  Kích thước : 350 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng