Hiển thị 1–15 của 16 kết quả

 • Ống thông gió mềm phi 200

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 200

  Kích thước : 200 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 250

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 250

  Kích thước : 250 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 300

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 300

  Kích thước : 300 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 400

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 400

  Kích thước : 400 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 450

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 450

  Kích thước : 450 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 500

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 500

  Kích thước : 500 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống thông gió mềm phi 600

  Liên hệ

  Ống thông gió mềm phi 600

  Kích thước : 600 mm Chiều dài : 5m – 10m Chịu nhiệt độ : 70ºC – 90ºC Màu sắc : Cam Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 200

  860.0001.100.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 200

  Kích thước : 200 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 250

  1.050.0001.300.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 250

  Kích thước : 250 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 300

  1.250.0001.480.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 300

  Kích thước : 300 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 350

  1.420.0001.700.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 350

  Kích thước : 350 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 400

  1.550.0001.900.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 400

  Kích thước : 400 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 450

  1.700.0002.150.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 450

  Kích thước : 450 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 500

  1.820.0002.300.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 500

  Kích thước : 6500 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt phi 600

  2.200.0002.650.000

  Ống gió mềm chịu nhiệt phi 600

  Kích thước : 600 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng